Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa hyväksyt seuraavat käyttöehdot.

SIVUSTON SISÄLTÖ

Sivuston sisältö on tarkoitettu käyttäjälle yleiseen tiedottamiseen ja sen muuttamiseen varataan oikeus ilman erillistä ilmoitusta.

Dressage OnSite ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista suorista, epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai muista vahingoista tai menetyksistä jotka liittyvät sivuston käyttämiseen.

Sivustolle päivittyvälle sisällölle ei anneta takuita saatavuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.

Sivuston sisällön käyttäminen on täysin käyttäjän omalla vastuulla, eikä Dressage OnSite ota vastuuta sisällön käytöstä.

Dressage OnSite omistaa oikeudet sivuston sisältöön ja sen kopioiminen muuhun kuin yksityiskäyttöön tai levittäminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.

Sivustolla mainitut tavaramerkit kuuluvat niiden asianomaisille tahoilleen.

Dressage OnSite ei vastaa ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien sisältämästä materiaalista.

Sivuston käyttö ja siihen liittyvät kiistatilanteet käsitellään Suomen lakien mukaisesti.

YRITYSTIEDOT

Dressage OnSite tmi, 2211242-5, Korkeanmäentie 5 B, 00730 Helsinki, FINLAND.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Dressage OnSite ei takaa sivustolle pääsyä tai sen toimivuutta käyttäjän päätelaitteessa.

Ulkoisista syistä johtuville käyttökatkoille, joiden aikana sivusto on poissa käytöstä, ei anneta takuuta.

Käsittelemme tietosuojaasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti ja käyttämällä sivustoa hyväksyt sen ja vastaat itse luovuttamistasi tiedoista.

SIVUSTON VÄÄRINKÄYTTÖ

Käyttäjät eivät saa pyrkiä sivuston väärinkäyttöön sen toimivuuden estämiseksi tai sen sisältämien yksityisten tietojen keräämiseksi.

Dressage OnSite ei vastaa sivustolle aiheutuneista väärinkäytön seuraamuksista.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTUMINEN

Sivuston käyttäjänä olet velvoitettu tarkistamaan käyttöehdot ajoittain sekä tiedostamaan niiden sitovuuden sinuun.